Beleidsverklaring

Klein Poelhuis Installatietechniek is een technische dienstverlener die zich richt op de installatiemarkt en service & onderhoud. Dit maakt ons een totaalaanbieder op het gebied van woningbouw, utiliteit, service & onderhoud. Klein Poelhuis Installatietechniek wil als bedrijf bijdragen aan duurzaam bouwen (MVO) en stelt zich daarin op als partner in de totaalketen.

Om onze klanten optimaal en naar alle tevredenheid te kunnen bedienen (hoge waardering door de klant) is het management ervan overtuigd, dat de Klein Poelhuis bedrijven de geleverde diensten / werkzaamheden uitmuntend zullen moeten uitvoeren. Om aan deze hoge verwachting te kunnen voldoen, is het beleid gericht op het continu verbeteren van de volgende vier vermogens:
 

 • Commercieel vermogen:
  • Het hebben van goede en betrouwbare relaties en klanten;
  • Het hebben van betrouwbare en gecertificeerde leveranciers (proactief, goede prijs kwaliteitsverhouding, ketengeoriënteerd);
  • Het realiseren en onderhouden van commerciële netwerken gericht op gangbare normen en waarden.

 

 • Sociaal vermogen:
  • Het stimuleren van een goede en juiste samenwerking tussen de bedrijven onderling;
  • Een prettige omgang met elkaar (collegialiteit) en met zowel de klant als leverancier;
  • Leiderschap in coachende en ondersteunende zin;
  • Loyaliteit aan de Klein Poelhuis bedrijven;
  • Samenwerken (onderling en met alle partijen op de bouw).

 

 • Denkvermogen:
  • De kennis van de medewerkers up-to-date houden;
  • Het ontplooien van individuele of groepen medewerkers;
  • Uitdaging in werk en opdrachten;
  • Optimale werkprocessen.

 

 • Materieel vermogen:
  • Hedendaagse faciliteiten in onze kantoren en op de bouwplaatsen;
  • Gekeurde en gecertificeerde gereedschappen (veiligheidstechnisch en milieutechnisch verantwoord);
  • Goede communicatiemogelijkheden (computers, telefoons).

 

Bij het uitvoeren van het beleid voldoet het management blijvend aan de regels van de NEN ISO 9001:2008 module H, AQAP 2110 (ed1), ISO 14001, VCA**, BRL6000, Criteria van toezicht (EVK), SCIOS scope 1 en 2, STEK, “Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties” en de heersende wet- en regelgeving. KPB bewaakt deze gecertificeerde processen door continu te werken aan verbetering, maar ook aan het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en milieuschade. En het streven naar continue verbetering van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu.

Klein Poelhuis Installatietechniek is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheden die op haar rusten. Het bedrijfsbeleid is erop gericht om tenminste te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke regels en normen. Daarnaast zal Klein Poelhuis Installatietechniek zoveel als mogelijk de belasting en de risico’s voor het milieu voorkomen en beperken, met gebruikmaking van de daartoe beschikbare technische en economische middelen. Hiertoe worden jaarlijks doelstellingen vastgesteld in de directiebeoordeling.

Significante milieuaspecten van Klein Poelhuis Installatietechniek zijn onder andere:

 • Terugdringen energieverbruik in de locaties Winterswijk en Emmeloord;
 • Toeleveranciers bewust maken van het KPB milieubeleid.

 

Klein Poelhuis Installatietechniek streeft ernaar om met de overheid, omwonenden en andere derden een goed, open en eerlijk contact te onderhouden. Klein Poelhuis Installatietechniek zal door middel van voorlichting en informatieverstrekking bevorderen dat medewerkers, die betrokken zijn bij milieukritische werkzaamheden, in staat zijn om bij de uitvoering van hun werkzaamheden de risico’s voor het milieu zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Daar waar nodig zal zij voorzien in aanvullende opleidingen.

 

De werknemers van Klein Poelhuis Installatietechniek zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de aan hen opgedragen taken, met aandacht voor de beheersing van de kwaliteits-,  veiligheids-, en milieuaspecten. De directies van Klein Poelhuis Installatietechniek zullen er op toezien, dat bovenstaande uitgangspunten bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten op alle afdelingen gehanteerd zullen worden.

Overzicht vestigingen Call Center: 0543 - 561199