MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Klein Poelhuis staat bewust midden in de maatschappij. Vandaar ook dat de uitgangspunten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen ons bedrijf als vanzelfsprekend verankerd zijn. Het zit ons in de genen. Mens en natuur zijn onlosmakelijk verbonden aan de toekomst van ons bedrijf. De producten en diensten van Klein Poelhuis lenen zich bij uitstek voor het gedachtegoed van MVO. Wat wij doen is immers gericht op het creëren van een energiezuinige, gezonde en comfortabele omgeving voor mens en dier.

CO2-prestatieladder
De uitstoot van CO2 is voor Klein Poelhuis één van de belangrijkste milieu-aspecten. Vandaar ook dat wij onszelf conformeren aan de CO2-prestatieladder. Vanuit dit initiatief is er binnen Klein Poelhuis continu aandacht voor energiegebruik, transportbewegingen, gebruik van papier en het vrijkomen van afvalstoffen. Wij leggen onszelf, en in de toekomst ook onze toeleveranciers en partners, de verplichting op aan deze onderwerpen steeds hogere doelen te stellen en zodoende continu te verbeteren.

Overzicht vestigingen Call Center: 0543 - 561199