BIM & Lean

Ketenintegratie de ultieme vorm van samenwerken
Bij ketenintegratie werken meerdere partijen uit de bouwkolom projectgebonden samen met als doel beter, sneller en goedkoper te presenteren en faalkosten terug te dringen. Het uitgangspunt voor ketenintegratie is openheid, vertrouwen en lef. Wij zijn van mening dat ketenintegratie werkt, mits alle partijen zich 100% committeren, bereid zijn te veranderen en er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals volledige transparantie, gezamenlijke winst- en verliesrekening en synergie door gezamenlijk belang.

 
3D BIM
Een belangrijke sleutel voor het terugdringen van de stichtings- en faalkosten (geschat op 5–20%) is het werken in een geïntegreerd BIM-model. BIM (Bouw Informatie Model) staat voor een ontwerpaanpak waarbij alle betrokken partijen - inclusief de opdrachtgever - binnen één model werken en elkaars voortgang kunnen volgen. De gezamenlijk gekozen onderdelen en oplossingen worden gevisualiseerd in 3D. Zo weten de opdrachtgever en zijn medewerkers precies hoe de te realiseren installatie er uit gaat zien en kan er waar nodig worden bijgestuurd.


LEAN
Klein Poelhuis is ervan overtuigd dat ook het ‘lean’-principe in de bouw veel mogelijkheden biedt om efficiency te verbeteren en faalkosten te reduceren. Voorwaarde is wel dat er over de grenzen van het eigen werkveld heen wordt gekeken. Immers, een in een bepaalde discipline gekozen oplossing kan alleen optimaal rendement opleveren als hij in harmonie is met de processen van andere disciplines. Om die harmonie te waarborgen betrekken wij onze leveranciers en onderaannemers vanaf het vroegst mogelijke stadium bij de ontwikkeling van onze oplossingen. Dankzij deze gedegen gezamenlijke voorbereiding komen we tot een situatie waarin de planning de bouw aanstuurt in plaats van andersom. Dat werkt kostenbesparend en leidt bovendien vrijwel altijd tot een verkorting van de bouwtijd.

 
Total Cost of Ownership, life-cycle denken en duurzaamheid
Met onze Total Cost of Ownership Tool kunnen wij al in de definitiefase van een project de totale kosten bereken van realisatie, renovatie, preventief onderhoud, correctief onderhoud, energie en beheer. Klein Poelhuis is ervan overtuigd, dat ketenintegratie resulteert in een beter proces, hogere kwaliteit, lagere kosten, snellere bouw en tevreden eindgebruikers en medewerkers.

Referenties
Overzicht vestigingen Call Center: 0543 - 561199