Onderwijs

Scholen kunnen beter presteren en besparen
Bezuinigingen en besparingen door de overheid zetten de kwaliteit van het onderwijs onder druk. Terwijl scholen juist voor de uitdaging staan om hun prestaties te verbeteren, ook waar het gaat om een duurzame aanpak. Scholen worden steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen huisvesting, ook financieel. Het beschikbare budget is echter beperkt. Klein Poelhuis helpt scholen met effectieve en innovatieve oplossingen voor het technisch beheer van alle installaties en stelt scholen in staat om betere prestaties te leveren.

Minder kosten voor scholen én energie besparen
Klein Poelhuis biedt scholen een totaaloplossing waarin alle technische installaties aan bod komen:
Energiebesparing scholen door e.v.t. toepassing van LED-verlichting, warmtekrachtkoppeling en warmte/koude-opslag.
Innovatie in de onderwijsbranche is zoeken naar betere oplossingen om op beheerkosten en energiekosten te besparen, bijvoorbeeld door meting en verbetering van de luchtkwaliteit.

 

Referenties
Overzicht vestigingen Call Center: 0543 - 561199