Aanvullende Expertises

Meet- en regeltechniek die voldoet aan uw eisen

De vraag naar kennis op het gebied van meet- en regeltechniek, besturingstechniek en automatisering neemt toe omdat steeds strengere eisen worden gesteld aan kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Klein Poelhuis beschikt over alle benodigde kennis en ervaring en draagt zorg voor de beste afstelling van uw installaties waardoor deze duurzaam zijn. Dat levert u energiebesparing op en een goede en gezonde (werk) omgeving.

Verplicht energiemanagement helpt besparen

Vanaf 2018 wordt energiemanagement verplicht in de utiliteitsbouw. Energieverbruik moet gemonitord worden en energiebesparende maatregelen moeten worden genomen. Klein Poelhuis helpt u aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Wij leveren ICT-systemen, regelen installaties in, beheren deze periodiek en stellen deze zo nodig bij. Gemiddeld kunt u met energiemanagement een besparing realiseren van twintig á dertig procent.

Veiligheidsinspecties met garantie

Klein Poelhuis voert voor u desgewenst veiligheidsinspecties uit. Dankzij juiste installaties en goed onderhoud, kunnen wij veiligheid garanderen voor uw medewerkers en de omgeving.

NEN3140/ Stek/ Scios

NEN3140/Stek/Scios volgens Arbowetgeving Als werkgever bent u verplicht de Arbowet na te leven. Dat houdt in dat uw medewerkers en bezoekers elektrische installaties en apparatuur veilig moeten kunnen gebruiken. De eisen zijn concreet uitgewerkt in onder meer de NEN-3140-norm.Ook uw verzekeraar eist dat u een keuring laat uitvoeren. Klein Poelhuis kan u helpen met de volledige borging van deze norm, onder meer door het uitvoeren van keuringen. De inspectieresultaten zijn voor u digitaal zichtbaar via een app. STEK Als u een STEK-certificaat bezit, werkt u aantoonbaar op een hoger niveau dan andere ondernemingen in de koeltechniek. U staat voor kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek. De stichting maakt STEK-certificering mogelijk, is exameninstelling voor F-gassen- en EPBD-examens en vormt een kenniscentrum voor de koude sector. SCIOS De technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties. Die is opgesteld en wordt beheerd door de stichting SCIOS. De certificatieregeling staat borg voor kwaliteit en vakmanschap. Kwaliteitsmanagement en opleidingen zijn voor SCIOS-bedrijven vanzelfsprekend.  

Op de hoogte blijven: Weten waar onze medewerkers mee bezig zijn? Welke nieuwe technieken we gebruiken? Wat nieuw is in onze branche? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief via onderstaande link:

Klein Poelhuis Oplossingen die werken, vandaag én morgen
Vul onderstaand contactformulier in en we nemen spoedig contact met u op!
KP Industrial Maintenance Oplossingen die werken, vandaag én morgen
Vul onderstaand contactformulier in en we nemen spoedig contact met u op!