THERE 'S NO PLANET B

Duurzaamheid

Duurzaamheid altijd op netvlies

Bij Klein Poelhuis blijft innovatief denken niet beperkt tot technieken en methodieken. Ook als het gaat om het welzijn van onze aarde en onze leefomgeving kijken we verder dan vandaag. Wij zien duurzaam denken als een belangrijk aspect van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarom zorgen we ervoor dat we op de hoogte blijven van de jongste ontwikkelingen op dit gebied. De kennis die we op deze wijze vergaren, passen we toe in oplossingen die garant staan voor een optimaal verantwoord gebruik van energie en grondstoffen en voor een minimale belasting van het milieu. Onze eigen bedrijfspanden in Winterswijk en Emmeloord vormen in dit verband passende visitekaartjes. Deze panden worden bijvoorbeeld verwarmd en gekoeld met behulp van zeer energiezuinige warmtepomptechnieken en zijn voorzien van HR-ventilatie.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vanzelfsprekend

Klein Poelhuis staat bewust midden in de maatschappij. Vandaar ook dat de uitgangspunten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen ons bedrijf als vanzelfsprekend verankerd zijn. Het zit ons in de genen. Mens en natuur zijn onlosmakelijk verbonden aan de toekomst van ons bedrijf. De producten en diensten van Klein Poelhuis lenen zich bij uitstek voor het gedachtegoed van MVO. Wat wij doen is immers gericht op het creëren van een energiezuinige, gezonde en comfortabele omgeving voor mens en dier.

Aandacht voor CO2- Prestatieladder

Het zo min mogelijk uitstoten van CO2, is voor Klein Poelhuis een van de belangrijkste milieuaspecten. Daarom conformeren wij ons aan de CO2-prestatieladder. Vanuit dit initiatief is er binnen Klein Poelhuis continu aandacht voor energiegebruik, transportbewegingen, gebruik van papier en het vrijkomen van afvalstoffen. Wij leggen onszelf, en in de toekomst ook onze toeleveranciers en partners, de verplichting op steeds hogere doelen te stellen en zodoende continu te verbeteren.

Lager energieverbruik door ISO 14001

Klein Poelhuis Installatietechniek is continue bezig met het verder reduceren van de CO2-uitstoot. Conform ISO 14001 hebben wij onszelf de verplichting opgelegd de voorgenomen doelstellingen te realiseren, We willen minder energie verbruiken, het aantal vrachtbewegingen minimaliseren en het afval dat we produceren zoveel mogelijk recyclen.

Op de hoogte blijven: Weten waar onze medewerkers mee bezig zijn? Welke nieuwe technieken we gebruiken? Wat nieuw is in onze branche? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief via onderstaande link:

Klein Poelhuis Oplossingen die werken, vandaag én morgen
Vul onderstaand contactformulier in en we nemen spoedig contact met u op!
KP Industrial Maintenance Oplossingen die werken, vandaag én morgen
Vul onderstaand contactformulier in en we nemen spoedig contact met u op!